Zasiłek dla bezrobotnych a umowa agencyjna © Pxhere.com
[4/16]

Zasiłek dla bezrobotnych a umowa agencyjna

Taka sama zasada jak w przypadku umowy zlecenie obowiązuje w przypadku umów agencyjnych. Agenci mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli ich podstawa wymiaru składek była co najmniej równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warto w tym miejscu przypomnieć, kim jest agent. Mówi o tym art. 758 § 1 Kodeksu cywilnego: “przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu”.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które miały podpisane wybrane rodzaje umowów. Nie wiesz, czy twoja umowa daje ci prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Zobacz, jaki rodzaj pracy upoważnia do przyznania świadczenia z urzędu pracy.

reklama