Wytwarzanie prądu i podgrzewanie wody z wykorzystaniem energii słonecznej ogranicza zanieczyszczenie środowiska  © Janusz Wójtowicz
[1/2]

Unia dopłaca do instalacji fotowoltaicznych Wielkopolan

Wytwarzanie prądu i podgrzewanie wody z wykorzystaniem energii słonecznej ogranicza zanieczyszczenie środowiska

Coraz więcej Wielkopolan korzysta z instalacji fotowoltaicznych i solarnych dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach WRPO 2014+. W przyszłym roku własny prąd i ciepłą wodę z energii słońca będą mieli mieszkańcy Suchego Lasu, Puszczykowa i Rokietnicy.

reklama