Wybierz region

Wybierz miasto

  Materiały ze słowem kluczowym "

  Przedszkola i szkoły wracają do pracy

  " w mieście Konin.
  • Przedszkola i szkoły w warunkach reżimu sanitarnego wracają do pracy

   W najbliższy poniedziałek, 25 maja, do pracy z dziećmi wracają wszystkie konińskie przedszkola i miejski żłobek. Od tego samego dnia uczniowie klas I-III w szkołach podstawowych, w tym specjalnych będą mieli możliwość skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. O nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli i klas I-III zdecydują rodzice. Zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka będą realizowane w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców, w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – tłumaczy Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina.

  reklama