Egzekucja praw pracowników © 123RF.com
[4/19]

Egzekucja praw pracowników

Nowe przepisy dotyczą również egzekucji czynności niezastępowalnych, czyli takich czynności, których nikt nie może wykonać za pracodawcę (np. dłużnika). Przykładem czynności niezastępowalnej może być dopuszczenie do pracy lub sporządzenie i wydanie świadectwa pracy.

Zmianie uległ art. 1050 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego nową treścią pracownik (np. wierzyciel) będzie mógł dochodzić swoich praw u pracodawcy w jednym z kilku sądów: w sądzie właściwości ogólnej dłużnika, w sądzie, w którego okręgu była, jest lub miała być wykonywana praca, albo w sądzie, w okręgu którego znajduje się zakład pracy. Dotychczas egzekucją czynności niezastępowalnych zajmowały się wyłącznie sądy, w których okręgu czynność miała być wykonana.

14 września nastąpi prawdziwa rewolucja w bankowości internetowej. Konta i karty będą bardziej bezpieczne, ale bardziej skomplikowane będzie logowanie na konto oraz nawet przy płatnościach zbliżeniowych o wartości poniżej 50 zł trzeba będzie wstukiwać PIN. Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej o zmianach.

Początek obowiązywania przepisów: 7 września 2019
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1040)

Prawo pracy przechodzi istotne dla pracowników zmiany. Zapytaliśmy resort pracy, które przepisy z zakresu prawa pracy zaczną obowiązywać we wrześniu 2019 roku. Jak się okazuje, Kodeks pracy, Kodeks postępowania cywilnego oraz w inne akty prawne będą mieć nowe brzmienie. Sprawdź, co konkretnie się zmieni.