[4/96]

Narodowe Czytanie w Konińskim Domu Kultury .W tym roku czytano nowele .