Mobbing - definicja © 123RF.com
[2/13]

Mobbing - definicja

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy (art. 943 § 2) mobbing charakteryzują: długotrwałe nękanie, zaniżenie samooceny pracownika oraz wykluczenie go z zespołu.

- Polskie prawodawstwo w sposób ograniczony zapewnia pracownikom ochronę przed zagrożeniami psychospołecznymi. Dobrym przykładem jest tutaj mobbing, którego definicja jest zawarta w Kodeksie pracy (art. 943 § 2) wraz z krokami, jakie może przedsięwziąć ofiara mobbingu, aby dochodzić swoich roszczeń. Brakuje natomiast najważniejszego – zaleceń, jak edukować pracowników na temat mobbingu - mówi Anna Jabłońska, dyrektor zarządzająca CWS Polska, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Źródło: raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019” (wyd. Koalicja Bezpieczni w Pracy)

Mobbing to zjawisko, z którym wciąż mamy wielki problem. Blisko co drugi pracownik przyznaje, że był ofiarą mobbingu w pracy, ale tylko co czwarta firma przeciwdziała mobbingowi. Zobacz, w których branżach najczęściej dochodzi do mobbingu i po czym go rozpoznać.

reklama