Gmina Kramsk – ekologiczny sukces mimo początkowych trudności

Materiał informacyjny Gminy Kramsk
Obok projektów realizowanych bez większych komplikacji, gminie Kramsk przyszło się zmierzyć z komplikacjami, które wynikały ze zmian zachodzących w latach 2017-2020 oraz skutkami epidemii COVID-19. Mimo tych trudności możemy spokojnie mówić o sukcesie realizowanych w ostatnich latach inwestycji proekologicznych.

Projekty realizowane w ostatnich latach

Program czyste powietrze na terenie gminy Kramsk to przede wszystkim wymiana kotłów, termomodernizacja budynków, instalacja paneli fotowoltaicznych. Wartość dofinansowań pozyskanych dla mieszkańców z powyższych kategorii to ponad 4 miliony. Przekłada się to na dużą liczbę beneficjentów, którzy razem wpłynęli na poprawę powietrza w swoim otoczeniu.

Na terenie gminy chętnie pozyskiwane były środki w ramach projektu parasolowego. Jest to forma wsparcia na montaż paneli fotowoltaicznych. Dofinansowania udzielane były w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych z unijnych funduszy. Projekt parasolowy dla 262 posesji, przy czym całość przedsięwzięcia wyniosła około 6 milionów złotych - 4 miliony pozyskane z UMWW i blisko 1,5 miliona wkładu własnego mieszkańców gminy Kramsk.

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej , ale jedynie jedna podlega pod gminę. Mimo tego Wójt gminy Kramsk wraz z pracownikami urzędu pomógł skonstruować wnioski. Dzięki tym działaniom w 2021 i 2022 udało się zaopatrzyć wszystkie jednostki w panele o mocy do 6,5 Kw.

Na terenie gminy chętnie realizowane są przedsięwzięcia, które mają na celu wdrożenie działań energooszczędnych. Dotyczą one zarówno dofinansowań dla osób fizycznych, jak i obiektów służącym wszystkim mieszkańcom.

Gminie udało się zrealizować montaż oświetlenia energooszczędnego przy drodze wojewódzkiej między Ksawerowem a Bilczewem. Dzięki temu udało się zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, co jest oczywiście korzystne dla przyrody, ale także pozytywnie wpłynęło na obniżenie kosztów, które ponosi gmina. Ponadto działanie to wpłynęło na znaczne poprawienie widoczności na odcinku drogi.

Sukces mimo początkowych trudności

Jeden z projektów wymagał ogromnego zaangażowania ze strony gminy, aby zakończyć go sukcesem. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” to projekt, który wdrożono mimo początkowych trudności. Nabór wniosków odbył się jeszcze w 2017 roku, jednak po dokonaniu ich weryfikacji gmina nie zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania do projektu. Sprawa uległa zmianie w 2020 roku, kiedy to Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1739/2020 w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu przeprowadzonego w 2017 roku.

Celem projektu jest zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię oraz poprawa stanu środowiska poprzez zastosowanie instalacji PV. Do najważniejszych korzyści działań należy zaliczyć: uzyskanie niezależności energetycznej wobec dostawcy, dostęp do naturalnej, darmowej oraz ekologicznej energii słonecznej, poprawa warunków życia mieszkańców, a także poprawa stanu środowiska naturalnego.

Panująca w kraju epidemia związana z chorobą COVID-19 i trwający w kraju lockdown uniemożliwił sprawne przeprowadzenie procedury weryfikacji osób zakwalifikowanych do projektu w 2017 roku. Ze względu na brak możliwości spotkań z uczestnikami projektu weryfikacja odbyła się poprzez kontakt telefoniczny pracowników Urzędu Gminy z mieszkańcami w sprawie potwierdzenia chęci dalszego udziału w projekcie.

Zmiany, które zaszły w ciągu 3 lat

Od momentu złożenia deklaracji i przystąpienia do udziału w projekcie (czerwiec-lipiec 2017) upłynęły niemal 3 lata, co spowodowało, że konieczność ponownej weryfikacji uczestników, tak aby możliwe było osiągnięcie zakładanych w projekcie wskaźników: objęcie projektem 262 uczestników i uzyskania łącznej mocy instalacji na poziomie 1314,90 kWp.

W wyniku weryfikacji listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w 2017 r., która trwała w okresie maj-sierpień 2020 r. część z nich złożyła rezygnację, motywowaną względami osobistymi lub z uwagi na fakt montażu instalacji fotowoltaicznej we własnym zakresie, co było spowodowane wzrostem popularności inwestycjami w OZE, głównie ze względu na uruchomione programu rządowe – „Mój prąd” i „Czyste Powietrze”.

W związku z rezygnacjami mieszkańców – uczestników zakwalifikowanych w 2017 r. powstałe w ten sposób wolne miejsce zostały uzupełnione uczestnikami z listy rezerwowej utworzonej również w tamtym czasie.

Z uwagi na fakt, że po wyczerpaniu listy rezerwowej gmina dysponowała cały czas wolnymi miejscami oraz wolumenem mocy, przeprowadzono w terminie 9.09.2020 – 25.09.2020 r. dodatkowy nabór uczestników do projektu.

Z uwagi na fakt, że od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, do momentu zawarcia umowy upłynęły niemalże 3 lata, gmina podjęła decyzję o konieczności aktualizacji dokumentacji technicznych instalacji fotowoltaicznych uczestników zakwalifikowanych do udziału w 2017 r. oraz o wykonaniu dokumentacji technicznych dla nowych uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w procedurze losowania.

Konieczność aktualizacji dokumentacji technicznych był spowodowany dużym postępem technologicznym na rynku OZE, w tym zmianie parametrów technicznych poszczególnych komponentów instalacji fotowoltaicznych, w szczególności mocy pojedynczego modułu fotowoltaicznego. W 2020 roku na rynku rzadko już spotykany był moduł polikrystaliczny mocy 270 Wp.

W związku z faktem, że koszt aktualizacji i wykonania dokumentacji instalacji fotowoltaicznych był ponoszony przez mieszkańców, gmina w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty dokonała rozeznania cenowego wśród potencjalnych Wykonawców. W wyniku przeprowadzonej procedury rozeznania, najkorzystniejszą propozycję cenową złożyła firma Karlos OZE sp. z o.o. sp. k., której propozycja za wykonanie dokumentacji pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wyniosła 153,75 zł brutto. Należy tu nadmienić, że propozycję pozostałych były o wiele wyższe.

Projekt zakończony sukcesem

W wyniku porozumienia zawartego pomiędzy firmą Karlos OZE a Gminą Kramsk, wykonawca przystąpił do sporządzania dokumentacji technicznych dla nowych uczestników projektu oraz aktualizacji dla zakwalifikowanych do udziału w 2017 r.

Należy tu nadmienić, że cały proces wykonywania i aktualizacji dokumentacji był stosunkowo dłuższy, niż zakładano - z uwagi na trwające w tym czasie obostrzenia związanie z pandemią COVID-19.

Kolejnym ważnym aspektem, który miał wpływ na powodzenie projektu były planowane zmiany legislacyjne związane z rozliczaniem wyprodukowanej energii- net billing. Dużo uczestników wahało się czy pozostać w projekcie czy założyć instalację we własnym zakresie. W celu przeciwdziałania temu ryzyku poselski projekt nowelizacji który był dyskutowany na komisjach sejmowych, gdzie gmina Kramsk brała czynny udział, pozwolił na wykluczenie uczestników projektu i pozostawienie rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu.

Ostateczna lista uczestników pozwoliła na przeprowadzenie wyboru Wykonawcy. W ramach postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadań określonych w niniejszym projekcie została wyłoniona Firma ANTINUS Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 39 B5. W dniu 20.12.2021 została podpisana umowa ww. firmą. Wykonawca rozpoczął montaż z opóźnieniem, co wynikało głównie z dostaw poszczególnych elementów planowanych instalacji -niektóre z nich były sprowadzone transportem kolejowym przez tereny Rosji. Konflikt zbrojny na Ukrainie był kolejnym problemem, który utrudniał płynność w realizacji projektu.

Na podstawie sporządzonego bezusterkowego protokołu końcowego robót projekt został zakończony. W dniu 24.08.2022 została zapłacona faktura końcowa w projekcie. Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu weryfikacji podlega końcowy wniosek o płatność.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na konin.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie