Konkurs na prezesa zarządu spółki Termy Ślesińskie

Do 15 stycznia mogą zgłaszać się kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Termy Ślesińskie Sp. z o.o. w Ślesinie.

Termy Ślesińskie
Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Termy Ślesińskie (© Fot. www.termy-slesinskie.com.pl)

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu powinni m.in. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych, mieć ukończone studia wyższe, posiadać co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub co najmniej 5 – letni staż pracy na stanowisku związanym z branżą turystyczną.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 15 stycznia 2013 r. w siedzibie Spółki, codziennie w godzinach 9.00-14.00. Zgłoszenia przesyłane pocztą lub kurierem na adres Spółki będą rozpatrywane, jeśli wpłyną ww. terminie.

Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi 16 stycznia 2013 r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymogi formalne będą przeprowadzane w drugim etapie w siedzibie Spółki ul. Napoleona 15B, 62 – 561 Ślesin w okresie do 5 dni roboczych od dnia otwarcia zgłoszeń.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Konin.naszemiasto.pl Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!

∨ Czytaj dalej

Komentarze (0)

avatar

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Wybierz kategorię