Konkurs „Działania Godne Uwagi” to jedno z niewielu przedsięwzięć w Wielkopolsce, która ma na celu wyłonić i wypromować inicjatywy podejmowane przez organizacje społeczne. Tym bardziej warto przyjrzeć się działaniom, które w jego ramach zostały wyróżnione. Zwłaszcza, że wśród laureatów znalazły się także inicjatywy zrealizowane przez organizacje z subregionu konińskiego.

W ramach Konkursu „Działania Godne Uwagi” zostało zgłoszonych aż 112 inicjatyw z całej Wielkopolski, z czego 11 pochodziło z subregionu konińskiego – mówi Joanna Piechocka z Centrum PISOP. Opisy zrealizowanych przez siebie inicjatyw na Konkurs mogły przesyłać fundacje, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej – dodaje J. Piechocka. Oceny zgłoszonych działań dokonywała Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli Centrum PISOP, jednostek samorządu terytorialnego (m.in. Aleksandry Kowalskiej – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Ewy Superczyńskiej – dyrektor Ośrodka Doskonalenia w Poznaniu, reprezentanta miasta Konina – pełnomocnika ds. NGO Bartosza Jędrzejczaka) oraz mediów (Katarzyny Dobroń – dziennikarki Polska Głos Wielkopolski, Grażyny Korzeniowskiej – dziennikarki Radia Merkury, Daniela Pajączkowskiego z TVP Poznań). Swój udział w wyborze laureatów mieli także internauci, którzy swoją opinię wyrażali w głosowaniu za pośrednictwem Facebooka. W sumie w ramach Konkursu wyłoniliśmy 25 zwycięzców, po 5 z danego subregionu Wielkopolski, w tym czterech wskazanych przez Kapitułę i jednego wybranego przez internautów – dodaje J. Piechocka.

Laureatami w subregionie konińskim zostali: Fundacja Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej za „Akademię Życia / Start up for Young disabled people”, Stowarzyszenie ANMAR za Program „Miejska Karta Seniora”, Stowarzyszenie Przystań za „Instalację Edukacyjną 1938-1945 Historia Prawdziwa”, Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet za inicjatywę „Jestem, ponieważ jesteśmy”, Orkiestra Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale za działanie „Bronią języka – sztandar i pieśń, w stuletniej drodze niepodległości”.

- „Akademia Życia / Start up for Young disabled people”, działanie zrealizowane przez Fundację Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej. Celem projektu było usamodzielnianie w codziennych czynnościach życiowych osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach oraz ich aktywizacja społeczno-zawodowa. Skąd taki pomysł? Na to pytanie odpowiada Zuzanna Janaszek-Maciaszek – Prezes Fundacji: W Fundacji zawsze główną inspiracją są ludzie i ich marzenia. Staramy się uważnie słuchać, jakie są potrzeby, czego ludziom brakuje, jak uwolnić ich potencjał i energię. To właśnie wydarzyło się z Akademią Życia. Prowadzimy od lat różne formy działań, które mają na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością na polu społecznym i zawodowym. Brakującym ogniwem była możliwość sprawdzenia się poza domem i najbliższym otoczeniem. Tak zrodził się pomysł mieszkań treningowych i życiowego usamodzielniania osób poruszających się na wózkach. Pierwsza grupa 7 osób przez pół roku uczyła się samodzielności w mieszkaniach treningowych, zdobywała umiejętności zawodowe, by następnie podjąć półroczne staże i przygotować się do wejścia na rynek pracy. Aktywizacja zawodowa została przeprowadzona etapowo, najpierw zbadano predyspozycje i umiejętności, następnie przygotowano indywidualny plan szkoleń oraz wyznaczono ścieżkę kariery. Do tej pory 15 osób zakończyło już udział w projekcie lub rozpoczęło staże, kolejna grupa 8 osób wprowadziła się właśnie do mieszkań treningowych. Wiedzą, że czeka ich ciężka praca i wydają się na to gotowi. Pierwsi absolwenci rozpoczynają już pracę zawodową, a to oznacza również niezależność ekonomiczną – podsumowuje Zuzanna Janaszek-Maciaszek. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki partnerstwu z miastem Konin, które podjęło działania remontowe kamienicy przy starówce, następnie przekazało ją na projekty realizowane przez lokalne organizacje. Jak zauważa Zuzanna Janaszek-Maciaszek: Godne uwagi jest zaangażowanie kilku ważnych Partnerów, bez których nie ruszylibyśmy z miejsca z naszymi marzeniami. Samorząd Miasta Konina użyczył i przystosował mieszkania na starówce, Fundacje Velux zdecydowały się finansować przedsięwzięcie, a Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ wniosła swoje pomysły i swego rodzaju know-how. Owa współpraca międzysektorowa wciąż jeszcze nie jest częsta. Staramy się ją promować zapraszając do Konina wizyty studyjne. A więc zapraszam do Koninia!

Aktualności związane z Akademią Życia / Start up for Young disabled people” znajdują się na: http://podajdalej.org.pl/akademia-zycia/

- Stowarzyszenie ANMAR zrealizowało Program „Miejska Karta Seniora”. Program skierowany był do osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Słupcy. Karta Seniora uprawnia posiadacza do skorzystania z promocyjnych ofert, zniżek i ulg, które są przygotowywane dla nich przez instytucje oraz firmy. Program Miejskiej Karty Seniora (MKS) został uruchomiony 1 lutego 2014 roku. Na dzień 30 marca 2015 roku zostało wydanych 1220 kart seniora, co jest dużym sukcesem, ponieważ uprawnionych jest ok 3000 osób - podkreśla Marcin Pietrzykowski ze Stowarzyszenia ANMAR. Partnerami całego programu są różne podmioty, instytucje kulturalne, takie jak Miejski Dom Kultury w Słupcy, Muzeum Regionalne. Do projektu na chwilę obecną udało się zaprosić do współpracy partnerów, reprezentujących różne gałęzie działalności gospodarczej i społecznej, łącznie współpracujemy z 45 partnerami. Szczegółowy wykaz podmiotów znajduje się na stronie internetowej www.miasto.slupca.pl, zakładka Miejska Karta Seniora dodaje M. Pietrzykowski. W ramach projektu, seniorzy objęci są również opieką medyczną różnych ośrodków. Kartę Seniora można realizować także w lokalach gastronomicznych, księgarniach i wielu innych miejscach. Co najważniejsze, M. Pietrzykowski dodaje, że cel, który przyświecał powstaniu MKS został osiągnięty, choć staramy się dotrzeć i zachęcić kolejnych uprawnionych mieszkańców miasta do wyrobienia sobie karty seniora.

Aktualności związane z Miejską Kartą Seniora znajdują się na http://miasto.slupca.pl/pl/410/535/miejska_karta_seniora

- „Instalacja Edukacyjna 1938-1945 Historia Prawdziwa” to działanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Przystań. Instalacja, ukazywała wybrane zagadnienia II Wojny Światowej. Głównym motywem przedsięwzięcia był patriotyzm w każdym tego słowa znaczeniu – opowiada Jacek Sulkowski ze Stowarzyszenia Przystań. W przygotowanie widowiska historycznego włączono młodzież, jako grupy rekonstrukcyjne wydarzeń. Wykorzystano sprzęt i eksponaty historyczne. Za pomocą scenografii przestrzennej, rekonstrukcji miejsc i wydarzeń, dźwięku i światła, oddziaływano na zmysły adresatów. Zaangażowana grupa aktorów podkreślała i potęgowała napięcie oraz wrażenia, jakie przeżywali ludzie w czasie wojny. Przedstawiono sceny między innymi z przesłuchania łączniczki przez gestapo. W scenografii wykorzystano elementy charakterystyczne dla obozu koncentracyjnego z piecem krematoryjnym i wymowną bramą z napisem „Arbeit Macht Frei”. Zależało nam na tym, aby pokazać, a w zasadzie przekazać młodym ludziom biorącym czynny udział w instalacji prawdy historycznej o wydarzeniach z II wojny w taki sposób, aby poczuli klimat tamtych dni. Poczuli to, co ich rówieśnicy czuli w tamtym czasie – podkreśla J. Sulkowski. W ciągu 7 dni instalację obejrzało ponad 1 500 osób w różnym wieku - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponad gimnazjalnych w tym klasy mundurowe. Była to nietypowa lekcja historii która pozostała na długo w pamięci. Wszyscy do tej pory są pod ogromnym wrażeniem instalacji - przedstawienia, a także akcji promocyjnej prowadzonej na ulicach miasta. Często spotykamy sie z gratulacjami oraz pytaniami kiedy robimy następną instalację. Są także rzeczowe efekty w postaci filmów dvd, zdjęć, plakietek – dodaje Jacek Sulkowski.

Aktualności związane z Instalacją Edukacyjną znajdują się na: http://www.przystan.turek.pl/node/19

- Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet zrealizowało inicjatywę pn. „Jestem, ponieważ jesteśmy”. Głównym celem projektu na terenie subregionu konińskiego było zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy wobec dziewcząt w wieku 14-19 lat. Pomysł, na organizację, dla młodych (choć pierwotnie dla wszystkich) kobiet, szkoleń antyprzemocowych zrodził się w naszych głowach już dawno temu. Założenie stowarzyszenia można uznać za pierwszy krok. Miałyśmy dość słuchania w wiadomościach informacjach o gwałtach, samobójstwach, pobiciach młodych dziewcząt, miałyśmy dość przemocy wobec kobiet. Komisje alkoholowe, które powinny zajmować się zapobieganiu przemocy, robią niewiele lub robią, ale sami nie mają kreatywnych pomysłów projekty – opowiada Agnieszka Jeżak ze Stowarzyszenia Koniński Kongres Kobiet. W ramach projektu zorganizowano prelekcje na temat przemocy – jej rodzajach i źródłach oraz o tym, gdzie szukać pomocy. Uczestniczyło w nich 248 osób, z czego 29 wzięło udział w drugiej części akcji, którą był kurs podstaw WENDO. To nie tylko nauka samoobrony, ale przede wszystkim nauka pewności siebie, poznanie własnej siły i wzmocnienie samooceny – dodaje A. Jeżak. Uczestniczki projektu zdobyły wiedzę, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinie. Wypracowany został także program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W przypadku takich projektów zmierzenie efektów, rezultatów, czy określenie celu nie jest takie proste. Nie umiemy ocenić, czy dziewczęta nie będą bardziej narażone na przemoc lub czy będą umiały się obronić. Możemy jednak z całą stanowczością stwierdzić, że projekt był im potrzebny – twierdzi A. Jeżak. Organizatorzy współpracowali z pracownikami szkół, przedstawicielami Policji i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Aktualności związane ze Stowarzyszeniem Koniński Kongres Kobiet znajdują się na: https://www.facebook.com/KoninskiKongresKobiet

Nagrodę internautów otrzymała inicjatywa „Bronią języka – sztandar i pieśń, w stuletniej drodze niepodległości”, zrealizowana przez Orkiestrę Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale. Celem działania było pobudzenie postaw patriotycznych mieszkańców powiatu konińskiego, oraz zaangażowanie młodych ludzi w tworzenie historii swojego małego miasteczka. Projekt powstał w oparciu o wydarzenia historyczne oraz ich rocznice, które miały bardzo duży wpływ na wydarzenia związane z tożsamością narodu polskiego. Na zakończenie projektu odbył się finałowy koncert, w którym udział wzięło ok. 300 artystów-amatorów. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy gminy Rychwał mogli wykazać się zaangażowaniem na rzecz społeczności lokalnej. Umożliwiło to młodzieży zdobycie doświadczenia w organizacji działań kulturalnych oraz czynne uczestnictwo w budowaniu wartości patriotycznych. Dzieciom i młodzieży umożliwił osiągniecie indywidualnych sukcesów. Stworzył możliwość wykazania się umiejętnościami literackimi, wokalnymi, muzycznymi i organizacyjnymi. Dorosłym wykonawcom pozwolił na przekazanie młodemu pokoleniu bardzo ważnych sygnałów dotyczących budowania pokolenia aktywnego społecznie, obywatelskiego i dbającego o wartości narodowe i patriotyczne. Cele wychowania patriotycznego, jak i cel dotyczący współpracy międzypokoleniowej, które postawiliśmy w założeniach projektu przekładają się na aktywność społeczną młodych ludzi w kolejnych realizowanych zadaniach – dodaje Zbigniew Osajda z Orkiestry Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale. Członkom Orkiestry Quantum, realizacja projektu pozwoliła na zaistnienie w środowisku lokalnym jak i powiatowym. Umożliwił wykazanie się umiejętnościami artystycznymi i organizacyjnymi, ale przede wszystkim wyzwolił chęć podejmowania kolejnych działań. Podkreśla to także Agnieszka Krawczyńska – członkini Orkiestry: Głównym efektem jest zwiększona aktywność w lokalnej społeczności naszego miasteczka. Zarówno dorośli jak i dzieci chętniej angażują się w działania prowadzone przez orkiestrę. Bardzo często ludzie pytają o kolejne podobne inicjatywy w związku z czym podjęliśmy się organizacji kolejnego koncertu. Zbigniew Osajda określa, co było największym sukcesem projektu: zaangażowanie i zaktywizowanie społeczności lokalnej we wspólnym zadaniu. Jest to niesamowicie trudne zadanie, zważywszy na coraz trudniejszy proces wychowawczy młodego pokolenia. Nam udało się stworzyć wielopokoleniowy zespół artystyczny, w którym udział wzięło niemal 300 osób w wieku od 10 do 70 lat. Przekazaliśmy grupie około 3 tysięcy osób ważne przesłanie, które dotyczy naszych wartości patriotycznych. Zachęciliśmy do aktywnej pracy młodzież z małej rolniczej gminy, która pisała poezję patriotyczną, wykonała recitale piosenki żołnierskiej oraz koncerty patriotyczne dla swoich rówieśników. Efekty projekty przełożyły się na kolejne inicjatywy Orkiestry.

Aktualności związane z Orkiestrą Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale znajdują się na: http://www.orkiestrarychwal.wikom.pl/

Laureaci, ale także inne inicjatywy zgłoszone do Konkursu zostaną opisane w publikacji „Działania Godne Uwagi”. Projekty zwycięzców będą dodatkowo promowane w mediach. Cieszymy się, że Konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Mam też nadzieję, że dzięki niemu uda się spopularyzować tak ciekawe inicjatywy podejmowane przez organizacje także z subregionu konińskigo – podsumowuje J. Piechocka.

Konkurs jest częścią projektów pn. „LOWES – Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu „Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Z regionu